“Ρωγμές- Φθορά σημαίνει Ζωή”|| Θέατρο Άνετον

“Ρωγμές- Φθορά σημαίνει Ζωή” της Σμαρούς Πλατιώτη από την in_contACT
28, 29, 30 Απριλίου || 21.00
Δήμος Θεσσαλονίκης – Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού, “Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή της Πόλης 2023”

Θέατρο Άνετον, Παρασκευοπούλου 42


Συντελεστές:
Σύλληψη/ Σκηνική Σύνθεση: Σμαρώ Πλατιώτη
Κείμενα: Αναστασία Γκίτση, Αναστασία Δίγκα, Σμαρώ Πλατιώτη
Μουσική: Βασιλική Αλεξίου, Νατάσα Αλεξίου
Επιμέλεια Κίνησης: Γιώργης Πανόπουλος
Κοστούμια: Έλενα Σπενταμίδου
Διερμηνεία (Νοηματική Γλώσσα): Μάγδα Κώτσια
Φωτισμοί: Δήμητρα Αλουτζανίδου
Φωτογραφίες: Βίκυ Σιουτοπούλου
Οργάνωση Παραγωγής: Άννα Σαϊνίδου
Επί σκηνής (αλφαβητικώς)
Σοφία Αθανασούλη, Βασιλική Αλεξίου, Νατάσα Αλεξίου, Καλλιόπη Βάρελη, Κωστής Κώτσος, Γιώργης Πανόπουλος, Σμαρώ Πλατιώτη
Σε Video: Πάνος Κατσής, Ευανθία Πλαχούρα

Περιγραφή πρότζεκτ:
Οι Ρωγμές είναι ένα σκηνικό πρότζεκτ, που ξεκίνησε ως ερευνητικό, με στόχο να ενταχθεί η νοηματική γλώσσα ως κινησιολογική φόρμα στη δομή του σωματικού θεάτρου (viewpoints technique) και να προκύψει ένας νέος κώδικας σκηνικής “επικοινωνίας”. Συνδυάζει στοιχεία παραδοσιακής μουσικής, σωματικού θεάτρου κ νοηματικής γλώσσας με κύριο παρονομαστή τη “ρωγμή” και τη μετουσίωση.
Το ημιτελές/ατελές διεπει την ανθρώπινη φύση, καθώς είναι αυτή η κινητήριος δύναμη που ωθεί τον άνθρωπο σε μια εξελικτική πορεία.
Η τελειότητα, ως τετελεσμένη κατάσταση μιας διαδικασίας που δεν ενέχει περιθώριο περαιτέρω εξέλιξης, απαντάται αποκλειστικά στο θάνατο.
Η ζωή ενέχει φθορά, η ζωή συγκροτείται από άπειρα πειράματα, παρατήρηση και συνεχή αυτοπραγμάτωση.


Μέσα στις ατέλειες, λοιπόν, της καθημερινότητάς κουρνιάζει η ουσία – φυσική και μεταφυσική, η σοφία της ανθρώπινης ύπαρξης να αποδεχθεί και να απολαύσει.
Φθορά είναι τα αποδεικτικά στοιχεία της διερευνητικής πορείας του ανθρώπου προς τη μετουσίωση.
Όταν οι προσωπικές μας Ρωγμές- ως Τραύμα, γίνονται Ρωγμές στην προκατάληψη και στο στερεοτυπικό τρόπο αντίληψης της θέσης μας στο κόσμο, σ’ εκείνο ακριβώς το σημείο αρχίζει η Φθορά και σημαίνει Ζωή.

Με την υποστήριξη:
* Ένωση Κωφών Βόρειου Ελλάδος – Association of Deaf of Northern Greece
* WeReframe στα πλαίσια των παράλληλων δράσεων για την κοινωνία των πολιτών

EN

“Rogmes/Cracks” by Smaro Platioti, presented by in contACT April 28, 29, 30

21:00 Municipality of Thessaloniki – Department of Culture & Tourism, “Open Theater Stage of the City 2023”

Theater Aneton, Paraskevoupoulou 42

Contributors:

Concept/Stage Composition: Smaro Platioti

Texts: Anastasia Gkitsi, Anastasia Diga, Smaro Platioti

Music: Vasiliki Alexiou, Natasa Alexiou

Movement Supervision: George Panopoulos

Costumes: Elena Spentamidou

Interpretation (Sign Language): Magda Kotsia

Lighting Designer: Dimitra Aloutzanidou

Photographs: Vicky Sioutopoulou

Public Relations: Anna Sainidou

On Stage (in alphabetical order) Sofia Athanasouli, Vasiliki Alexiou, Natasa Alexiou, Kalliopi Vareli, Kostis Kotsos, George Panopoulos, Smaro Platioti

In Video: Panos Katsis, Evanthia Plachoura

“Rogmes/Cracks” is a scenic project that started as research, with the aim of integrating sign language as a kinesthetic form into the structure of physical theater (viewpoints technique) and creating a new code of stage “communication.” It combines elements of traditional music, physical theater, and sign language, with the main theme being the “crack” and transformation. The incomplete/imperfect governs human nature, as it is the driving force that propels humans on an evolutionary path. Perfection, as the completed state of a process that does not involve further development, is encountered exclusively in death. Life involves wear and tear; life is comprised of countless experiments, observations, and continuous self-negotiation.

Within the imperfections of everyday life lies the essence – physical and metaphysical, the wisdom of human existence to accept and enjoy. Wear and tear are the evidential elements of the exploratory journey of transformation for humans. When our personal cracks – as traumas, become cracks in prejudice and in the stereotypical way of perceiving our position in the world, that’s precisely where wear and tear begin and mean life.

Supported by:

  • Association of Deaf of Northern Greece
  • WeReframe as part of parallel actions for civil society.
Skip to content